Geodetické práce

Geodetické práce

Nabízíme Geodézie v katastru nemovitostí, Inženýrská a stavební geodézie, Mapování, Speciální geodézie

Geodézie v katastru nemovitostí

Geometrické plány

 • vyznačení budovy (nezbytný doklad ke kolaudaci budovy)
 • vyznačení rozestavěné budovy (obvykle nezbytný doklad k získání hypotéky)
 • rozdělení pozemku
 • změnu hranice pozemku
 • doplnění katastru o pozemek vedený dosud ve zjednodušené evidenci
 • vyznačení věcného břemene (práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného)

Vytyčování vlastnických hranic pozemků

 • Vlastnické hranice pozemků evidovaných v katastru nemovitostí
 • Vlastnické hranice pozemků dosud vedených ve zjednodušené evidenci (zemědělských a lesních pozemků sloučených v 50. a 60. letech 20.stol. do velkých územních celků)

Inženýrská a stavební geodézie

Geodetické činnosti v investiční výstavbě

 • Stabilizace, zaměření a zpracování dokumentace vytyčovacích sítí a jiných účelových geodetických sítí
 • Tvorba mapových podkladů pro projektování staveb a terénních úprav
 • Zajištění podkladů pro majetkoprávní uspořádání
 • Vytyčení prostorové polohy, tvaru a rozměru objektů staveb a vytyčení terénních úprav
 • Kontrolní (ověřovací) měření objektů staveb a terénních úprav
 • Vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby
 • Zaměření inženýrských sítí a vyhotovení dokumentace pokládky inženýrských sítí
 • Vyhotovení digitální stavební dokumentace budov - stavebních plánů
 • Určení kubatury hmoty (skládek, projektovaných náspů a výkopů apod.)

Geodetické činnosti pro stavebníky svépomocí

 • Tvorba mapových podkladů pro projekt jednoduché stavby a terénní úpravy
 • Vytyčení prostorové polohy, tvaru a rozměru objektů stavby a vytyčení terénní úpravy - vyznačení půdorysu budoucí stavby v terénu, výškové vytyčení dna základové jámy stavby
 • Vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby - geodetické zaměření dokončené stavby a vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby
 • Zaměření trasy a zpracování dokumentace přípojek inženýrských sítí - vodovodní, kanalizační, plynové, elektrické přípojky k rodinným domům nebo jiným budovám
 • Určení kubatury hmoty

Mapování

Digitální tematické mapy pro správní účely

 • Digitální základní mapy závodů
 • Digitální tematické mapy měst a obcí
 • Digitální tematické mapy průmyslových areálů (areály velkoskladů, prodejní areály, výstavní areály apod.)
 • Digitální tematické mapy parkových úprav pro dendrologické průzkumy a projekty

Digitální mapové podklady pro projektování

 • Digitální mapové podklady pro projektování v investiční výstavbě
 • Digitální mapové podklady pro projektování pro soukromé stavebníky, zejména pro stavebníky rodinných domů

Speciální geodézie

Geodetické činnosti podle zvláštních požadavků zákazníka

 • zaměření prostorové polohy filmové kulisy pro zpracování 3D modelu pro filmovou animaci
 • zaměření podlahové plochy prostor určených k pronájmu pro informaci nájemce o skutečné pronajímané ploše

V případě dotazu nás kontaktujte na email: gp@alvareal.cz, případně telefonicky: 602/712407.

Přehled kontaktů:

Tel.: 543 217 040
Mobil: 602 712 407
Adresa: Brno, Štěpánská 6
Email:
Web: Nemovitosti Brno
© Nemovitosti Brno

Navigace:
Tipy / Novinky emailem:
Odeslat

Zadejte svůj email budeme Vás informovat o novinkách, výhodných akcích a slevách. Registrace je zdarma a lze ji kdykoli zrušit.Zrušit odběr

Autor webu:

Webdesign studio TAOX je také autorem webů

Internetové obchody, e-shopy. Reklamní agentura specializovaná na prostředí internetu a medií.