Financování nemovitostí - zajištění hypotečních a investičních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření a dalších

Financování nemovitostí - zajištění hypotečních a investičních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření a dalších

Při získání úvěru jsme schopni nabídnou řešení, které je takzvaně „šité na míru“. Můžeme Vám zároveň nakombinovat různé typy úvěrů ze stavebního spoření s hypotečními úvěry. Pokusíme se společně vyhledat různou formu ručení jak nemovitým majetkem tak formou ručitele či přistupitele.

Co to je hypotéka?

 • Hypotéka je dlouhodobý úvěr (5 - 30 let) od banky výlučně pro účely bydlení. Pomocí hypotéky můžete financovat koupi či výstavbu bytu a rodinného domu nebo převod družstevního bytu. Bance musíte dát do zástavy nemovitost na území České republiky a banka Vám půjčí až 100 % z ceny nemovitosti, stanovené jejím smluvním znalcem. Hypotéka je dnes jednoznačně tím nejvýhodnějším úvěrem. Společnost ALVA REAL s.r.o. ve spolupráci s peněžními ústavy vám může nabídnout zvýhodněné úrokové sazby.

Slovo hypotéka pochází z řeckého hypotheke, což znamená záruka.

Podmínky pro získání hypotéky

 • Pro získání hypotéky potřebujete především jednu či více nemovitostí, které dáte bance do zástavy. Banka vám půjčí maximálně 100 % z celkové ceny nemovitostí, stanovené jejím smluvním znalcem. Obvykle se zastavuje kupovaná nemovitost, ale je možné dát do zástavy jednu či více jakýchkoli nemovitostí, pokud jsou kolaudované pro účely trvalého bydlení a jsou na území ČR. Není podstatné, kdo je jejich vlastníkem - mohou to být například rodiče, prarodiče či jiní blízcí příbuzní. Toho se využívá zejména při financování družstevního bytu. Při financování výstavby lze dát do zástavy rozestavěnou stavbu, pokud je tato zapsaná v katastru nemovitostí.
 • Další podmínkou je, že jste občanem ČR nebo zde máte trvalý pobyt, je vám více než 20 let a v době ukončení splácení hypotéky Vám bude maximálně 65 let.
 • Potřebujete také trvalé, pravidelné a prokazatelné příjmy. Manželé si automaticky berou hypotéku společně - to znamená, že se jejich příjmy (ale i výdaje) sčítají. Pokud by Vaše příjmy na potřebnou výši hypotéky nestačily, je možné, aby si s vámi vzali hypotéku i jiní lidé. Pokud jste například tříčlenná rodina s průměrným měsíčním čistým příjmem 25 000 Kč za celou rodinu a nemáte žádné další závazky (půjčky, povolené přečerpání účtu atd.), můžete si vzít hypotéku přibližně 1 500 000 Kč na 20 let, přičemž Vaše měsíční splátka by byla 9 867 Kč.

Postup při vyřizování hypotéky u společnosti ALVA REAL s.r.o. - hypotéka bez návštěvy banky

 1. Vydáte pokyn a my pro Vás objednáme odhad nemovitosti, kterou budete dávat do zástavy. Pokud se jedná o nemovitost v Jičíně a okolí, všechny potřebné dokumenty týkající se nemovitosti pro Vás obstaráme my.
 2. S Vaším prodávajícím podepíšete smlouvu o smlouvě budoucí.
 3. Na základě našich instrukcí shromáždíte potřebné osobní dokumenty - hlavně potvrzení o výši příjmu od zaměstnavatele či daňová přiznání.
 4. Společně sepíšeme žádost o hypotéku, my zkompletujeme celou složku a odešleme ji do banky.
 5. Banka schválí Váš úvěr a vypracuje úvěrové smlouvy a smlouvy o zřízení zástavy k nemovitosti, kterou budete ručit za úvěr.
 6. Všechny smlouvy podepíšete a podepíšete také kupní smlouvu na kupovanou nemovitost.
 7. Kupní a zástavní smlouvy se vloží na katastrální úřad. Pokud se jedná o katastrální úřad se sídlem v Praze, zajistíme tento krok my
 8. Podle našich instrukcí odešlete všechny doklady potřebné pro čerpání úvěru do banky a banka odešle peníze na účet uvedený ve smlouvě.

Kolik Vám to zabere času?

Na celou akci jsou potřeba pouze dvě až tři osobní jednání s naším úvěrovým specialistou. Trochu času Vám zabere návštěva finančního úřadu pro získání potvrzených daňových přiznání a potvrzení o bezdlužnosti - pokud podnikáte.

Od okamžiku, kdy se rozhodnete a objednáte odhad nemovitosti, mohou odcházet peníze z banky do tří týdnů. To platí v případě, že nenastane žádná komplikace.

Jaké podklady budete potřebovat?

Podklady k zastavované nemovitosti

 • Výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví) k nemovitosti.
 • Snímek z pozemkové (katastrální) mapy.
 • Výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví) ke všem pozemkům, na kterých nemovitost leží i k pozemkům, přes které se k nemovitosti přichází.
 • Nabývací tituly k nemovitosti. (doklad, kterým vlastník nemovitost nabyl – darovací, kupní smlouva, Rozhodnutí o dědictví…)

Doklady o žadatelovi

Zaměstnanec

 • Dva osobní doklady.
 • Potvrzení o příjmu (potvrzené od zaměstnavatele).
 • Výplatní pásky za poslední tři měsíce.
 • Výpisy z účtu za poslední tři měsíce.

Podnikatel

 • Dva osobní doklady.
 • Živnostenské listy.
 • Daňové přiznání za poslední dva roky potvrzené od finančního úřadu (do výpočtu příjmů se bere v úvahu pouze poslední daňové přiznání).
 • Potvrzení o bezdlužnosti od finančního úřadu.
 • Výpisy z podnikatelského účtu za posledního 1/2 roku.

Družstevní byt na hypotéku

Některé peněžní ústavy poskytují na koupi družstevního bytu hypotéku, pokud zájemce může jako zajištění úvěru nabídnout jinou nemovitost. Není přitom nutné, aby kupec družstevního bytu byl jejím vlastníkem. Například rodiče mohou svým bytem či domem v osobním vlastnictví jistit hypotéku na družstevní byt svého potomka. Vybrané peněžní ústavy navíc zpravidla vychází klientům vstříc a umožňují jim v průběhu splácení hypotéky změnit předmět zástavy. Pokud tedy byt, na jehož koupi byla hypotéka čerpána, přejde z družstevního do osobního vlastnictví, lze ho použít jako zástavu za hypotéku, a vyvázat tak nemovitost rodičů, kterou byla hypotéka původně zajištěna. I při koupi družstevního bytu lze využít zvýhodněných úrokových sazeb při jednoleté fixaci úrokové sazby a zvýhodněné při pětileté fixaci úrokové sazby, pokud budete vyřizovat svou hypotéku u ALVA REAL s.r.o..

Možnost předčasných splátek

Pokud si při uzavření hypotéční smlouvy klient zřídí možnost předčasného splacení, má jistotu, že může v budoucnu předčasně splatit svou hypotéku bez sankcí, které jsou jinak na českém trhu poměrně obvyklé a vysoké. Proto hypotéka již dnes nutně neznamená dlouhodobý závazek "na celý život," ale je možné pomocí ní vyřešit svůj momentální nedostatek finančních prostředků a pomocí mimořádných splátek úvěr postupně snižovat či krátit dobu splácení.

Spolupráce ALVA REAL s.r.o. s hypotéčními bankami

Hypotéční specialisty banky kteří mají navíc mnohaleté zkušenosti s prodejem i převodem nemovitostí, jsou k dispozici přímo v ALVA REAL s.r.o. Klient tedy nemusí vůbec navštívit banku, obdrží nadstandardní službu, která zahrnuje i obstarání některých dokladů a podle potřeby i konzultaci od zkušeného odborníka v oblasti nemovitostí. Navíc dostane i výhodnější úrokovou sazbu než na jednotlivých pobočkách bank.

Této služby mohou využít i zájemci, kteří nemovitost kupují i jinak než prostřednictvím ALVA REAL s.r.o.

Uvažujete o poskytnutí hypotečního úvěru?

Hypotéční specialisty banky kteří mají navíc mnohaleté zkušenosti s prodejem i převodem nemovitostí, jsou k dispozici přímo v ALVA REAL s.r.o. Klient tedy nemusí vůbec navštívit banku, obdrží nadstandardní službu, která zahrnuje i obstarání některých dokladů a podle potřeby i konzultaci od zkušeného odborníka v oblasti nemovitostí. Navíc dostane i výhodnější úrokovou sazbu než na jednotlivých pobočkách bank.

Této služby mohou využít i zájemci, kteří nemovitost kupují i jinak než prostřednictvím ALVA REAL s.r.o.

Desatero pro získání hypotečního úvěru u společnosti ALVA REAL:

 1. Vybrali jste si z naší nabídky nebo nabídky jiné nemovitosti, kterou chcete vlastnit.
 2. Kontaktujte našeho hypotečního makléře na tel. ………, popř. na tel. č. …………… pro výpočet Vaši bonity (výpočet optimální výše hypotéčního úvěru, jež Vám lze vzhledem k Vašim příjmům poskytnout). K výpočtu bude nutno sdělit tyto údaje: - Vaše příjmy, - příjmy spolužadatele (manžel, manželka, otec, matka, druh, družka apod.), - výši předpokládaného hypotéčního úvěru, - počet dětí a jejich věk. Případně Vám sdělíme, kdy je nutné mít přistupitele.
 3. následuje sjednání schůzky v místě, které Vám vyhovuje (v naší realitní společnosti ALVA REAL, u Vás v zaměstnání nebo u Vás doma, či jinde) pro předvedení konkrétních způsobů možného využití optimálního hypotéčního programu včetně variant splátek za pomocí moderních softwarových produktů
 4. v případě zájmu sepíšeme žádost o poskytnutí hypotéčního úvěru, následuje předání nezbytných formulářů (Potvrzení o výši příjmu) a ostatních podkladů
 5. dále obdržíte kontakty na znalce, které jsou smluvně vázané s vybraným peněžním ústavem, vypracování zanleckého posudku závisí na dohodě se znalcem
 6. po kompletním získání všech nezbytných podkladů pro získání hypotečního úvěru (znalecký posudek, potvrzení o výši příjmu, sepsání smlouvy o budoucí kupní smlouvy, popř. kupní smlouvy) dojde ke konečnému posouzení a schválení Vaši žádosti u příslušného peněžního ústavu. Délka posuzování opět závisí na vytíženosti peněžního ústavu a obecně je možné říci že délka nepřesáhne 14 ti dnů
 7. podpis smlouvy o hypotéčním úvěrování a zaplacení poplatku za zpracování smlouvy dle platného ceníku peněžního ústavu
 8. následuje vyhotovení zástavní smlouvy na nemovitost, kterou ručíte v případě neplacení úvěru
 9. vklad zástavní smlouvy do katastru nemovitostí spolu s podáním návrhu na vklad kupní smlouvy kupované nemovitosti
 10. čerpání úvěru na účet uvedený ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě případně v kupní smlouvě (na účet prodávajících)

Hypoteční nebo investiční úvěr sjednáme u kteréhokoli bankovního domu !

Přehled kontaktů:

Tel.: 543 217 040
Mobil: 602 712 407
Adresa: Brno, Štěpánská 6
Email:
Web: Nemovitosti Brno
© Nemovitosti Brno

Navigace:
Tipy / Novinky emailem:
Odeslat

Zadejte svůj email budeme Vás informovat o novinkách, výhodných akcích a slevách. Registrace je zdarma a lze ji kdykoli zrušit.Zrušit odběr

Autor webu:

Webdesign studio TAOX je také autorem webů

Internetové obchody, e-shopy. Reklamní agentura specializovaná na prostředí internetu a medií.